Részvény

Mi a részvény?


A részvény tulajdonjogot és egyéb jogokat megtestesítő értékpapír. A részvény birtokosa részesedése arányában résztulajdonosa az adott társaságnak, és jogosult a jövedelem és a szavazati jogok arányos részére is.

A részvények fajtái


  • Törzsrészvény: ez az értékpapírok általános fajtája.
  • Szavazatelsőbbségi: a részvény tulajdonosa a vállalati szavazásnál bizonyos mértékű előnnyel rendelkezik.
  • Osztalékelsőbbségi: a nevében is benne van, elsőbbséget élvez a tulajdonosa az osztalék kiosztásnál.
  • Átváltoztatható: egy olyan értékpapír, ami előre meghatározott időpontban váltható részvénnyé
  • Dolgozói: csak és egyedül a részvénytársaság alkalmazottai jogosultak a megvásárlásukra.
  • Kamatozó: olyan részvény, amely kamatokra jogosítja fel tulajdonosát.
  • Saját: olyan értékpapírok, melyeket a kibocsátó vállalat saját maga birtokol.
  • Elővásárlást biztosító: az újonnan kibocsájtott részvények elővásárlási jogát biztosítja.

Részvény

Kifejezés angolul:

Share

A világ legismertebb részvényei:

Apple

Facebook

Microsoft

Sony[cta id=”489″ vid=”0″]