Piacgazdaság

Mi a piacgazdaság?


A piacgazdaság – más néven kapitalizmus – az a gazdasági rendszer, melyben a termelési tényezők nagyobb része magántulajdonban van. Ezeket haszonszerzés céljából működtetik. A megtermelt javak és szolgáltatások elosztását többségében a szabad piac határozza meg.

A kapitalista gazdaságok meghatározó eleme a tőke. Ezeknek a gazdaságoknak a fejlődését a tőke felhalmozódása és a banki hitelek biztosítják, melyek a gazdaság megtakarításainak összegyűjtésével fedezetül szolgálnak az újabb befektetésekhez.

A kapitalizmus feltételezi a piaci mechanizmus működés, melyben a magántulajdonban lévő termelési tényezők és megtermelt javak a kereslet és kínálat alakulása szerint cserélnek gazdát.

Vegyes gazdaságnak nevezzük azokat a gazdaságokat, melyeknél a termelési tényezők jól behatárolt köre (pl. az energiatermelési eszközök) állami, mások magántulajdont képeznek.

A modern kapitalista rendszerekben már az intellektuális teljesítmények szellemi tulajdona és magántulajdonnak számít, és magánhaszon érdekében kisajátítható.

Piacgazdaság

Kifejezés angolul:

Market Economy

 [cta id=”489″ vid=”0″]