Gazdasági mutató

Mi a gazdasági mutató?


Aktuális gazdasági növekedési rátát, valamint olyan trendeket, mint a foglalkoztatottsági adatokat vagy kiskereskedelmi értékesítéseket mutató statisztikák.

Gazdasági: A jövőbeli vásárlóerő és cash flow devizaárfolyamok változásából eredő változás. Gyakorlatilag a devizát birtokló cég értékének változása.

A gazdasági mutatók egy gazdasági közösség vagy nemzetgazdaság teljesítményét és fejlettségét mutatják. Hogy milyen folyamatokat vegyenek figyelembe az összérték megállapítására, az napjainkban is vita tárgyát képezi.

Általánosan használják a GDP-t, ami a gazdaság aktuális teljesítményét mutatja meg. Ugyanakkor a társadalom egészére (közjóra) vonatkozóan a magas GDP sokszor éppen visszalépést, hátrányt jelent.

Gazdasági mutató

Kifejezés angolul:

Economic Indicator[cta id=”489″ vid=”0″]