Fogyasztói árindex

Mi a fogyasztói árindex?


Az infláció mérőszáma, az árreprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga, amit a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően számítanak. A reprezentatív megfigyelés kb. 8000 gazdasági egységre (piac, üzlet, szerviz stb.), kb. 1800 termékre és szolgáltatásra (reprezentánsra) terjed ki.

Az árindex kiszámításához a reprezentánsról az országos mintában összegyűjtött valamennyi ár egyszerű számtani átlagát és az ebből számított egyedi árindexet (a reprezentáns tárgyidőszaki és bázisidőszaki árának hányadosát) használjuk fel a fogyasztói árindex meghatározásához.

A fogyasztói árindex a reprezentánsok egyedi árindexeinek súlyozott átlaga. A súlyok a 2 évvel korábbi háztartási költségvetési megfigyelésekből származnak (pl. 1996-ban az 1994. évi súlyokat használunk.)

Gazdasági mutató

Kifejezés angolul:

Consumer Price Index (CPI)[cta id=”489″ vid=”0″]