Bennfentes személy

A bennfentes személy:


  • a számlavezető hitelintézet vezető tisztségviselője, érdemi ügyintézője, a felügyelő bizottság tagja;
  • azon természetes személy, aki a kibocsátó alaptőkéjének 10%-át elérő vagy azt meg is haladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik;
  • a kibocsátó, valamint a benne legalább 25%-os részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező társaság érdemi ügyintézője, felügyelő bizottsági tagja vagy vezető tisztségviselője;
  • azon személy, aki a kibocsátóval az információ felhasználásának időpontját megelőző 6 hónapon belül egyéb jogviszonyban állt, ha munkvégzéssel kapcsolatban bennfentes információ kerülhetett a birtokába;
  • a forgalomba hozatalt, illetve a nyilvános vételi ajánlat szervezését követő 1 évig a közrmeűködő bármely szervezet vezető tisztségviselője, érdemi ügyintézője, valamin más olyan alkalmazottja, aki a munkavégéssel kapcsolatban bennfetes információhoz juthatott hozzá;
  • a felsorolt személyekkel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, illetve a tulajdonukban lévő vállalkozás, bárki, aki bennfentes információhoz jutott vagy hozzájuthatott, és tudatában van a megszerzett információ bennfentes mivoltának.
 

Gazdasági mutató

Kifejezés angolul:

Insider[cta id=”489″ vid=”0″]